W pole oznaczone nazwą 'MOJE LITERY' należy wpisać posiadane litery (kolejność wpisywania liter nie ma znaczenia), w pole oznaczone nazwą 'DOPASUJ DO' należy wpisać jakie litery powinno zawierać nowo tworzone przez Ciebie słowo (tak aby dopasować słowa istniejącego już na planszy)