Słownik scrabble

W polskiej wersji gra się stoma płytkami (z tego na 98 znajdują się litery, a dwie to tzw. blanki).

Punktacja oraz liczba liter w polskiej wersji gry scrabble przedstawia się następująco:

  • 1 punkt: A (x9), E (x7), I (x8), N (x5), O (x6), R (x4), S (x4), W (x4), Z (x5)
  • 2 punkty: C (x3), D (x3), K(x3), L(x3), M(x3), P (x3), T (x3), Y (x4)
  • 3 punkty: B (x2), G(x2), H(x2), J (x2), Ł (x2), U (x2)
  • 5 punktów: Ą (x1), Ę (x1), F (x1), Ó (x1), Ś (x1), Ż (x1)
  • 6 punktów: Ć (x1)
  • 7 punktów: Ń (x1)
  • 9 punktów: Ź (x1)
  • Liczba punktów z płytki: blank(x2)

Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich słów znajdujących się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawnych form gramatycznych, z wyjątkiem tych, które zaczynają się od wielkiej litery, są skrótami, przedrostkami lub przyrostkami albo wymagają użycia apostrofu lub łącznika.

Szczególne znaczenie mają dla scrabblistów słowa krótkie – dwuliterowe i trzyliterowe, ponieważ stanowią one punkty zaczepienia dla innych, dłuższych i wyżej punktowanych wyrazów.

Lista słów scrabble