Słownik scrabble

W polskiej wersji gra się stoma płytkami (z tego na 98 znajdują się litery, a dwie to tzw. blanki).
Punktacja oraz liczba liter w polskiej wersji gry przedstawia się następująco:
Dozwolone jest korzystanie ze wszystkich słów znajdujących się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawnych form gramatycznych, z wyjątkiem tych, które zaczynają się od wielkiej litery, są skrótami, przedrostkami lub przyrostkami albo wymagają użycia apostrofu lub łącznika.
Szczególne znaczenie mają dla scrabblistów słowa krótkie – dwuliterowe i trzyliterowe, ponieważ stanowią one punkty zaczepienia dla innych, dłuższych i wyżej punktowanych wyrazów.

Lista słów scrabble / literaki

Lista słów (2) dwuliterowych
Lista słów (3) trzyliterowych
Lista słów (4) czteroliterowych
Lista słów (5) pięcioliterowych
Lista słów (6) sześcioliterowych
Lista słów (7) siedmioliterowych
Lista słów (8) ośmioliterowych
Lista słów (9) dzięwiecioliterowych
Lista słów (10) dzięsiecioliterowych
Lista słów (11) jedenastoliterowych
Lista słów (12) dwunastoliterowych
Lista słów (13) trzynastoliterowych
Lista słów (14) czternastoliterowych
Lista słów (15) piętnastoliterowych