Czy słowo drzeworytniczym jest dopuszczalne w grze scrabble?

drzeworytniczym istnieje w grze scrabble