Czy słowo drzeworytnikami jest dopuszczalne w grze scrabble?

drzeworytnikami istnieje w grze scrabble