Czy słowo neuropatycznego jest dopuszczalne w grze scrabble?

neuropatycznego istnieje w grze scrabble